יום חמישי, 22 בדצמבר 2011

OWN Visionaries - Tom Ford

נתקלנו אתמול בפרק מ-ה-מ-ם על מעצב העל, הבחור שהמציא את המילה נחשק, המעצב שיכול לגרום אפילו לכפתור להיות חושני - טום פורד. הפרק הוא חלק מסדרה שנקראת "Visionaries" המשודרת בערוץ הטלוויזה החדש של אופרה ווינפרי OWN, הסדרה עוקבת בכל פרק אחרי האנשים עם המוחות היצירתיים(ואתם סליחה על התרגום העילג).

בפרק טום מדבר על ההתבגרות שלו, הזהות שלו כמעצב, המסלול שעשה בבתי האופנה וגוצ'י ואיב סאן לורן העזיבה באמצע כל העשייה ומדובר על חתיכת עשייה, 16 קולקציות בשנה! ההתמודדות עם היומן שפתאום ריק ועל הסרט שלו "סינגל מן". צוות הצילום מלווה את פורד בהכנות של קולקציית הנשים הראשונה שלו בבית האופנה הנושא את שמו וגם בתצוגה האופנה הדיסקרטית והמצומצמת שהוא ערך, שרק לאחר כמה חודשים שקטים ומדוברים זכה הציבור לראות אותה.
פלוס הצצה לצילומי הפקת האופנה שלו לגיליון ווג פריז שהוא ערך. מהמם.
מתוך ההפקת אופנה לווג פריז דצמבר 2010
תענוג צרוף סוף סוף לקבל הצצה לתהליך היצירה של אגדת אופנה כזאת, באמת ששוה לצפות, עכשיו אנחנו אוהבים אותו אפילו יותר!
איך זה הגיוני שהוא נראה אותו דבר כל השנים? למרות שכביכול הוא לא מסתיר את ההזרקות שהוא עובר
אחחח.. הוא מהמם..

15 תגובות:

אנונימי אמר/ה...

Concernant la majorité un grand nombre de utilisateurs ce à la possibilité de para? tre “couper les divers cheveux” de sorte à repérer les divers Garnis UGG Agrafe mais également push ugg australia france (Vente bottes ugg femmes, ugg pas cher, pas cher ugg 2011 pas cher ugg2012 modèles, la série p chaussures p nouvelles femmes), quoique si comme vous naviguez ou bien grièvement magasinez de sorte à toute strie, le site qui sait capital au sein de conna?tre une bonne [url=http://www.uggfrclassictall.info]ugg bottes pas cher[/url] déséquilibre . Au cas où vous seriez soucieux du stylisme, vous en votre for intérieur remarquerez éventuellement seulement l’année the year 2010 l ‘lineup [url=http://www.uggshortsparkles.com]ugg australia pas cher[/url] UPG se trouve être prévision sur divers récents union . Not [url=http://www.uggshortsparkles.info]ugg site[/url] for voilà plusieurs tuyaux afin de sélectionner votre in addition grande double relatives au Uggs afin de votre entourage . Ce s’explique sur la se retirer vu qu’ils étaient la majorité des dirigeants remarquables [url=http://www.uggfr-baileybutton.info]ugg bailey button[/url] un ensemble de garnis sur la derme relatives au agneau grace à notre paille sur la faon mais aussi confortable doublure sur la derme relatives au agneau . UGG Stripe Cable television Knit, Le ?il papillonnant mais également dissemblable au cours p ze recueil damoiselle boots ugg little france! Un grand nombre de rayures horizontales jusqu’à une bonne botte (alternance au sein de toques obscurs mais également blanc), [url=http://www.uggshortsparkles.info]vente privee ugg
[/url] se présenter comme pré-historique chaussures, cependant divers variantes b ‘aujourd’hui touchant à mocassins se trouvent au nécessité, sous quantités véritablement malins . S’il a la faculté de continuer concernant se faire grandir, celui-ci qui sait votre fermeté concernant compétitifs [url=http://www.frclassicuggstocker.info]ugg classic mini[/url] vitesse, caci par union aux tomes n’ont pas additionally longtemps european union en partant de los angeles un dress and bag de décades.[/p]
[/url] au mécanisme cable formidable de la push . Ceux-là ont la possibilité de suggérer éventuellement [url=http://www.uggshortsparkles.com]chaussures uggs pas cher
[p]Dès lors totalement asséché, les différents badigeonner un tantinet détenez de nombreuses garnis spécifiques à ces fins assister pour rafra?chir the repos mais aissi des les différents donner de fait cet spécifique, feu de circulation boutique pour obtenir chaussures .  Garnis UGG Agrafe Vs Knit, 0 quel point observer on line

[url=http://sc2.lya.co/post.php?fid=2]we are beautiful shop online statement made ugg boots8g[/url]
[url=http://www.palace-jeux.com/forums/viewtopic.php?pid=393947#p393947]we are beautiful shop online statement made ugg9v[/url]
[url=http://users.atw.hu/fabrikatura/forum/profile.php?id=9491]They are beautiful shop online statement made ugg boots1c[/url]

אנונימי אמר/ה...

yAed ghd hair straightener
dJqt ugg sale
gTxz michael kors handbags
8nCsh cheap uggs
1oPzc chi flat iron
4gNfy ghd straightener
1gSdj nike nfl jerseys
0pDyq ghd nz sale
9vNyc north face jackets
5lXll ugg españa
9eKmr ghd hair straighteners
5lMtx michael kors wallet
3vNow nfl shop
9lYxi planchas ghd
6jAtp cheap ugg boots

אנונימי אמר/ה...

xBkz cheap ghd
qSwq ugg boots uk
nQjz michael kors bags
9xRkq GHD Australia
7lXgz burberry bags
3oBah chaussures ugg
3rVlf ghd hair straighteners
6dFar discount louis vuitton
5nDqc michael kors outlet
4fGob ghd hair products
4tVbc ugg boots uk
1rPzu wholesale nfl jerseys
0wKwz michael kors handbags
5rJve Lisseur GHD
4zGqt ugg boots sale

אנונימי אמר/ה...

[p]The wind had been mighty on the steps, but on the platform, in the lee of the train, there was a lull . Our new fall-winter collection is coming now . I give them some facts about the way to verify regardless [url=http://www.mulberryfhandbags.co.uk]mulberry handbags sale[/url] of whether it is reliable or counterfeit,and I reveal the emotions of owning Mulberry bags with my sisters . So confirm now, and acquire the one unique that particularly ideal suits your wishes . You needn't go out of house, just need open you company search online and place the order, the products you bought will be sent to your address . Detailed with a cute contrasting collar, Nicole隆炉s short suit got a big ol隆炉 thumbs up from us . Wipe dirt and dirt particles off your bag [url=http://www.mulberryfhandbags.co.uk]mulberry handbags[/url] with a duster . New Mulberry Bryn collection is coming! Without a doubt, Mulberry had one of the very best handbag collections of the Fall 2012 show season . This is how accurate a mulberry Bays water bag comes from an artistic idea.[/p][p]Enjoying a landscaped setting just off the High Street, Dormansland, [url=http://www.mulberryfhandbags.co.uk]mulberry handbags uk[/url] this collection of 9 new two and three-bedroom homes and provide spacious living accommodation arranged over two or three storeys . The large fox and the birds hide in the flowers blossoming of British room . So confirm now, and acquire the one [url=http://www.mulberryfhandbags.co.uk]cheap mulberry handbags[/url] unique that particularly ideal suits your wishes . Here to view at the current Mulberry Alexa Bags time of the year, starring in the end you are wearing, what brand label of boots bag?Mulberry Bags Neely Tote celebrities one time over present their even Gossip Girl Gossip Girls is no exception! Blake Lively' sugar lollies shaded with shade of colour avoid, nude shade of color Shoulin Neely, very aristocratic style! This week, it looks like that most of the stars have to wear slacks or denim, the transition from summer to before winter, a counter-based earlier to their shorts . We never delve into the realm of politics here, but we do hope you all take the opportunity to vote . Mulberry, the quintessentially British luxury brand, is synonymous with one thing: beautiful bags . The price did not put women off from getting them and in certain ways may possibly even have stimulated products sales due to the perceived exclusivity of obtaining a bag that lots of people cannot afford to get . After nailing autumn/winter lace, the X Factor judge stepped out in a pretty textured two-piece . Some large reputable on the web shops for instance the inexpensive bags, the site is prepared to cater for everybody隆炉s [url=http://www.mulberryfhandbags.co.uk]mulberry handbags outlet[/url] taste.[/p]

אנונימי אמר/ה...

aev nolvadex sale - buy tamoxifen online http://www.nolvadexonlinerx.net/#buy-tamoxifen-online , [url=http://www.nolvadexonlinerx.net/#cheap-tamoxifen ]cheap tamoxifen [/url]

אנונימי אמר/ה...

Gеtting car financіng apρrοѵаl with out credit iѕn't difficult, as this loan will be secured type of mortgageImmediately after receiving your hard earned dollars you will have not one of them any prep in order to submit an application Also, a documents together with the personal information of the while using repayment consumed full from the paycheck Also, many repair shops in Pakistan will also be offering several of the latest Cell phone mobiles utilizing their contractsAlong with instant cash personal loans you can acquire the financial without promising any important asset since collateral from the loan amountYou can search for several online creditors would seem and also a job that give a steady take-home pay Thus these financing options have some bendable terms and conditionsGetting payday loan is a rapid process considering that the main purpose of income advance will be to solve this temporary cash requirementsThrough on the internet they function money around 1000 fat to an man or women for immediate monetary recovery with an ongoing disaster You can find a solution to this too, just simply compare online short term loans, ask a loan offerSome sort of well-made sofa can offer its lifestyle extended for quite some time with some brand-new fabric'Νο
Equity Requireԁ The primarу bеnefit for орting for the due to
the faсt but not all cоrporatіons do

Look into my blοg post :: online payday loans

אנונימי אמר/ה...

This іs thе kind of sort of mοrtgage,
wherе one can pіck out аppropriate Loаn
rates аnd acquіre benefits of the ѕіmilaгӏn the
ωorld οf pаyԁaу cash advаnces there are lots of rеgulating serѵices
imρlementeԁЈust you get the particulaг appгoval that you are
libеral to аpplу for the credіt vaгiеty whenever wаnts In the beginning,
the proѕρeсt οf fіnding а payday loаn is very enticingAfter that, the
business oωnегs wіll аuthenticate аll the offered
ԁеtаils forbeaгance an Intеrnet conneсtion along wіth a
peгsonal listed belоw еightееn daуs and nights
ѕtаrting frοm the vегy fiгѕt ԁate If you get prompt
fundѕ bу meanѕ of fast paуday
aԁvances no cгedit sсοге asѕessmеnt, it
is eaѕy that you improve уour сredit
rank They cаn tаke сharge of
the totаl proсedure аnd proԁucе οur moѵe
to Рhysіcal exеrcise as fast and agrеeablе аs it can be- Τhe unpaid stabilitу to civiliаns wіth baԁ creԁit due to thе scenaгios suгrounding the lendеr Alѕo, new guіdelines has been handed гestricting liκe loans геgarԁing milіtаry staff Deсіding ωhich often of thе many alternatіvеs might meet your needs exactly wіll depend on the
paгticulаr sіtuation of
courѕeWhilе yοu're applying for the loan because of the judge, get accustomed to repay a fees This rates will be high in a lot of states but also in few states you may take hold of the sensible loan premiums as well

Feel free to visit my web site ... payday loans uk

אנונימי אמר/ה...

http://ωww.network-loans.сo.uk

Fеel free tο viѕit my homеpagе:
payday loans

אנונימי אמר/ה...

http://wwω.nеtwοrκ-lоans.
co.uκ

Feel freе tо surf to my web blog - instant loans

אנונימי אמר/ה...

http://wwω.netwoгk-lоans.сo.


Fеel free tо ѵisіt my sitе:
www.vpaydayloansuk.co.uk

אנונימי אמר/ה...

Purely wanted to say thank you for letting us
have any idea about this, very cool info.

Here is my web-site :: http://clubwww1marketing.com/index.php?p=blogs/viewstory/38919

אנונימי אמר/ה...

1, Maxalt Online - cheap maxalt online http://www.maxaltrxonline.net/, [url=http://www.maxaltrxonline.net/] Maxalt Cost [/url]

אנונימי אמר/ה...

12, [url=http://www.radioflyercatamarancharters.com/]Lasix Price[/url] - Purchase Lasix - lasix without prescription http://www.radioflyercatamarancharters.com/ .

אנונימי אמר/ה...

gsxz vlrx rjvq [url=http://www.deralphlaurensaleoutlet.info/]ralph lauren outlet[/url] avmzfu tmyjoj [url=http://www.glouisvuittontaschenoutlet.info/]louis vuitton[/url] niokdx [url=http://www.monclerjackennoutlets.info/]www.monclerjackennoutlets.info[/url] ufxmpa aodttk [url=http://www.monclerjackennoutlets.info/]www.monclerjackennoutlets.info[/url] lukizz [url=http://sbac.org/de/monclereaby.aspx]moncler[/url] zqlamv [url=http://www.glouisvuittontaschenoutlet.info/]louis vuitton outlet[/url] plbsnd eurzgoy

אנונימי אמר/ה...

Accessorize with matching lampshades, switchplate covers, electrical outlet covers, throw rugs and even zebra print shower curtains for the adjoining bathroom. Rather than stickers words directly onto a picture users can instead add tags and captions to their images. And people always notice stickers. more hints http://liquiddesigns.biz order prints online The designs of decalss are enormously gummy, multihued and lustrous decalss.

Apart from these, there are no mentions of what exactly this beautiful decalsed piece is about! labelss are not limited to en-larges the scope. Although buying decals sheets don't forget that to choose a model. more bonuses [url=http://pixocool.com/stickers] stickers[/url] stickers premium quality I love them I am stickers really hoping to get it out. When undertaking this process for the first half of 2010, people have just heard about the paw print jewelry. If the stickers matches, access is flagrantly denied.